முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க
செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

NACLIS 12வது PPU 2023

மூலம் #!30செவ், 05 செப் 2023 02:15:56 +0000p5630#30செவ், 05 செப் 2023 02:15:56 +0000p-2+00:003030+00:00x30 2:15:56 +0000p2+ 00:003030+00:00x302023செவ், 05 செப் 2023 02:15:56 +0000152159காலை செவ்வாய்கிழமை=139#!30செவ், 05 செப் 2023 02:15:56 ஜே.டி.பி. 0செவ், 05 செப் 2023 02:15: 56 +0000p5630#/30செவ், 05 செப் 2023 02:15:56 +0000p-2+00:003030+00:00x30#!30செவ், 05 செப் 2023 02:100:50கருத்துகள் இல்லை1 நிமிடம் படித்தேன்

மே 11-13, 202, 202, 11-13 தேதிகளில் நடைபெறும் .

MYPOPI சிம்போசியத்தில் ஒரு கண்காட்சி அரங்கைக் கொண்டுள்ளது, இது பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் முதன்மை நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு பற்றிய விழிப்புணர்வை இணைக்கவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஒரு அருமையான வாய்ப்பை வழங்கியது.
முதன்மை நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு நோய் (PID) பற்றிய அறிவை மேம்படுத்த பல சுகாதார வல்லுநர்கள் தங்கள் நேரத்தை அர்ப்பணிப்பதைக் காண்பது அருமையாக இருந்தது. இந்த சிம்போசியம் மலேசியாவில் PID இன் நிலப்பரப்பு, கடுமையான ஒருங்கிணைந்த நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு (SCID) & XLA, தோல் கோளாறுகள், விசாரணைகள் தொடர்பான தலைப்புகள் மற்றும் பல போன்ற தலைப்புகளை உள்ளடக்கியது. PID மற்றும் அலர்ஜி துறையில் உள்ள நிபுணர்களுடன் தங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் சுகாதார வல்லுநர்களைக் கொண்டிருப்பது அற்புதமானது. இந்தியாவின் சண்டிகரில் இருந்து சர்வதேச அளவில் பாராட்டப்பட்ட நிபுணர், பேராசிரியர் சுர்ஜித் சிங் உட்பட, சிறந்த நிபுணர் பேச்சாளர்களிடமிருந்து கற்றுக் கொள்வதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம்.
இந்த அற்புதமான நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதற்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் மற்றும் மருத்துவ சமூகத்துடன் இணைவதற்கான அடுத்த வாய்ப்பை எதிர்நோக்குகிறோம்.

புகைப்படம் ஊடகம்

மைபோபி சாவடி

மைபோபி பேச்சு சிம்போசியம்

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க