முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க
வெளியீடு

Research Collaboration: Knowledge, awareness, and perception on genetic testing for primary immunodeficiency disease among parents in Malaysia: a qualitative study

மூலம் #!31வெள்ளி, 26 ஜன 2024 07:23:12 +0000p1231#31வெள்ளி, 26 ஜன 2024 07:23:12 +0000p-7+00:003131+00:00x31 26காலை31காலை-31வெள்ளி, 26 ஜன 2024 07:23:12 +0000p7+00:003131+00:00x312024வெள்ளி, 26 ஜன 2024 07:23:12 +0000237231காலைவெள்ளிக்கிழமை=139#!31வெள்ளி, 26 ஜன 2024 07:23:12 +0000p+00:001#எஃப் ஜேஎஸ், ஒய்#!31வெள்ளி, 26 ஜன 2024 07:23:12 +0000p1231#/31வெள்ளி, 26 ஜன 2024 07:23:12 +0000p-7+00:003131+00:00x31#!31வெள்ளி, 26 ஜன 2024 07:23:12 +0000p+00:001#கருத்துகள் இல்லை1 நிமிடம் படித்தேன்

26 January 2024 –  A new publication of a research collaboration between MYPOPI and UKM entitled: “Knowledge, awareness, and Perception on Genetic Testing for Primary Immunodeficiency Disease among Parents in Malaysia: A Qualitative Study”

Written by:

Ahmad Hazim Syakir, Farheen Hakim, Intan Hakimah Ismail, Intan Juliana Abd Hamid, Bruce Wee Diong Lim, Noor Akmal Shareela Ismail, Adli Ali

Read Full Article Research Below:

Frontiers in Immunology: research article

PDF ஐ பதிவிறக்கவும்:

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க